Czy jesteś osobą

pełnoletnią?

Niestety nie osiągnąłeś jeszcze wymaganego wieku.

Doppio Passo w ramach przepisów ustawowych skłania się ku odpowiedzialnemu podejściu w spożywaniu napojów alkoholowych. Prosimy o potwierdzenie pełnoletności, gdyż niniejsza strona internetowa zawiera informacje marketingowe dot. napojów alkoholowych. Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz nasze Warunki Korzystania i zasady ochrony danych.

IMPRESSUM

Doppio Passo

ZASADY UŻYTKOWANIA

Niniejsza strona internetowa www.doppiopasso.com ("strona internetowa") jest prowadzona przez Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistrasse 5, 06632 Freyburg/Unstrut (zwany dalej: "RM"). Do korzystania z witryny mają zastosowanie następujące warunki użytkowania. Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, musimy poprosić Cię o opuszczenie strony. Poszczególne strony, usługi lub funkcje witryny mogą podlegać dodatkowym warunkom, które będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

RM i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do treści niniejszej strony internetowej, w tym między innymi do tekstu, obrazów, grafiki, układu, obrazów, dźwięku i obrazu oraz ich wyboru i rozmieszczenia, a także wszelkich innych informacji zamieszczonych na stronie internetowej (zwanych łącznie "treścią strony"). Zawartość strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, wypożyczana, prezentowana, publicznie odtwarzana, udostępniana, edytowana, dostosowywana, zmieniana lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody RM. Użytkownik może odtwarzać  stronę internetową tylko w celu jej przeglądania (dostęp do strony i prezentacja jej zawartości).

Prawa do wszystkich znaków użytych na stronie (znaki towarowe, nazwy firm i tytuły) są zastrzeżone przez ich właścicieli.

Odpowiedzialność

Treści strony internetowej nie są prawnie wiążące. RM nie ponosi odpowiedzialności za  poprawność, kompletność i aktualność zawartości strony. RM nie może przede wszystkim zagwarantować, że strona będzie stale dostępna, wolna od błędów i wirusów, bezpieczna oraz że treść strony może zostać bezpiecznie pobrana. Z wyjątkiem popełnionych przez RM umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa szkód, RM nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które są wynikiem korzystania z tej strony, przede wszystkim za utratę programów lub danych.

Użytkownik może korzystać z tej strony internetowej wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania oraz w stosownych i zgodnych z prawem celach. W szczególności zabronione jest korzystanie z oprogramowania, procedur lub urządzeń, które manualnie lub elektronicznie zakłócają działanie bądź funkcjonalność strony lub powodują jej niewłaściwe, czy też nadmierne obciążenie. 

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Niniejsza strona internetowa zawiera bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które są obsługiwane przez osoby trzecie. Dostępność lub zawartość tych zewnętrznych stron internetowych nie podlegają kontroli RM, który nie ma na nie żadnego wpływu. RM nie popiera w szczególności treści zewnętrznych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za ich zawartość ani za ich bezpieczeństwo.

Zmiany

RM może zmienić, zmodyfikować, usunąć lub zaprzestać udostępniania zawartości strony w całości lub w części w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

Obowiązuje prawo niemieckie. Jeżeli są Państwo kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, decydujące znaczenie ma siedziba statutowa odpowiedzialnej spółki. RM może również pozwać użytkownika w każdym innym dopuszczalnym miejscu jurysdykcji. Postępowanie arbitrażowe jest wykluczone.

Kontakt

+49 421 3053 0 office@egfra.de