Jste již

plnoletý/-á?

Bohužel jste ještě nedosáhli potřebného věku.

Doppio Passo usiluje v rámci zákonných ustanovení o odpovědné zacházení s alkoholickými nápoji. Jelikož tyto webové stránky obsahují reklamní informace o alkoholických nápojích, prosíme Vás, abyste nejprve potvrdili, že jste plnoletí. Návštěvou našich webových stránek akceptujete naše podmínky užívání a zásady týkající se ochrany údajů.

IMPRESSUM

Doppio Passo

POKYNY K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společnosti Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

stav k 06.06.2018

Tyto webové stránky provozuje Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH. Níže informujeme o shromažďování osobních údajů při používání těchto webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje vztahující se k Vaší osobě, tedy např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Vaše údaje se shromažďují, zpracovávají a používají dle ustanovení Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG) a práva na ochranu údajů, zejména dle Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO). Prohlášením o ochraně osobních údajů informujeme o shromažďování osobních údajů dotyčných osob na našich webových stránkách a jejich prostřednictvím dle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO).

1. Shromažďování osobních údajů v případě informativního používání

(1) V případě, že webové stránky používáte pouze informativně, tedy jestliže se nepřihlásíte k používání webových stránek, nezaregistrujete se, anebo nám jinak neposkytnete informace, nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje s výjimkou těch, které poskytuje Váš prohlížeč. Účelem tohoto shromažďování údajů je umožnit Vám navštěvovat webové stránky a zajišťovat funkčnost webových stránek. Mimoto nám tyto údaje slouží k optimalizování webových stránek a k zajišťování bezpečnosti našich technicko-informačních systémů. Jsou to:

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl mezi časovým pásmem a Greenwich Mean Time (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • vždy přenesené množství dat
 • Webová stránka, z níž požadavek přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho uživatelské rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) V budoucnu se budou při používání webových stránek ukládat na Vašem počítači cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku, přiřazeny prohlížeči, který používáte. Prostřednictvím cookies se k místu, které cookie stanoví (v tomto případě tedy k nám) dostávají určité informace. Soubor cookie obsahuje typicky název domény, z níž cookie pochází, „životnost“ cookies a hodnotu, zpravidla náhodně vygenerované jednorázové číslo. Cookies nemohou exportovat žádné programy, ani nemohou na Váš počítač přenášet viry. Účelem používání je vytvářet naše webové stránky jako celek uživatelsky přívětivý a efektivnější. Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby se dal identifikovat prohlížeč, který je vyvolal, i poté, co změníte stránku.

Tato webová stránka využívá cookies v následujícím rozsahu:

 • Transient Cookies (session cookies, tzn. dočasné cookies) se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména session cookies. Ty ukládají takzvané session ID, kterým lze různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit ke společné relaci. Díky tomu je možné Váš počítač znovu rozpoznat, když se vrátíte na webovou stránku. Session cookies se vymažou, jakmile se odhlásíte nebo když zavřete prohlížeč.
 • Persistente cookies (permanentní cookies) se vymažou automaticky po předem zadané době, která se může lišit v závislosti na cookie. Cookies můžete vymazat kdykoliv v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče.
 • Cookies týkajících se služeb třetích osob budou popsány níže.
 • Používané flash cookies nezaznamenává Váš prohlížeč, nýbrž Váš zásuvný modul Flash. Tyto cookies ukládají nezbytné údaje nezávisle na Vámi používaném prohlížeči a nemají automatické datum uplynutí platnosti. Pokud si nepřejete zpracovávání prostřednictvím flash cookies, musíte si nainstalovat příslušný software.
 • Web beacons jsou elektronické signály (nazývané též „čisté GIF soubory“ nebo „web bugs“), které nám umožní počítat množství uživatelů, kteří webovou stránku navštívili.

Nastavení Vašeho prohlížeče můžete konfigurovat v souladu se svými požadavky, např. odmítnout přijetí third-party cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás však na to, že pak případně nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

(3) Tyto uchovávané informace se ukládají odděleně od případných dalších u nás uváděných údajů. Zejména se neslučují údaje cookies s Vašimi dalšími údaji, pokud jste je poskytli.

2. Shromažďování osobních údajů v případě informativního používání

(1) Kromě čistě informativního používání našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využívat. K tomu musíte zpravidla zadat další osobní údaje, které využíváme k poskytování příslušných služeb. Je-li možné doplnit dodatečné nepovinné údaje, budou tyto adekvátně označeny. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k používání webových stránek a/nebo ty, které vyžaduje plnění smlouvy s námi uzavřené nebo údaje, které sami uvedete. Zde se přitom jedná zejména o následující stavové údaje a uživatelská data, která můžete případně poskytnout prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách:

jméno (tvořeno oslovením, titulem, křestním jménem, příjmením a rodem)

 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • datum narození
 • Registrační a přístupové údaje uživatele

(2) Stavové údaje a uživatelská data používáme k tomu, abychom s Vámi mohli případně založit smluvní vztah, obsahově ho upravovat, měnit nebo ho ukončit. Dále je používáme k plnění smluvních závazků, pro přihlášení uživatele na webové stránky, a také abychom Vás mohli kontaktovat, budete-li si to přát. Používáme je v rámci smluvního vztahu, je-li to nezbytné nebo zákonem dovoleno.

Osobní údaje se ukládají a zpracovávají v rámci Evropské unie s výjimkou údajů shromažďovaných níže uvedenými třetími poskytovateli.

3. Lhůty pro výmaz

Není-li v těchto pokynech o ochraně údajů uvedeno jinak, uchováváme Vaše údaje jen tak dlouho, nakolik je to nezbytné k účelům, pro něž byly shromážděny nebo zpracovány, ledaže by zákonné lhůty uložení vyžadovaly delší uchovávání. Vaše osobní údaje se tedy po zpracování Vaši žádosti vymažou, nebylo-li sjednáno jinak anebo není-li to předepsáno zákonem.

Stavové údaje se vymažou dva roky po skončení smluvního vztahu po uplynutí kalendářního roku, ledaže by bylo delší uložení nezbytné nebo zákonem přípustné.

4. Statistické anonymní vyhodnocování uživatelských dat

Jsme oprávnění vytvářet uživatelské profily za použití pseudonymů k reklamním účelům, pro průzkum trhu nebo k vytváření webových stránek odpovídajících poptávce, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. Uživatelská data vyhodnocujeme především anonymně pro statistické účely, abychom mohli vytvářet webové stránky v závislosti na poptávce. S užíváním svých osobních údajů můžete vyslovit nesouhlas tím, že nám to sdělíte.

5. Používání Google Analytics a Google AdWords

(1) Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“) a online marketingové zpracování Google "AdWords“ pro umísťování inzerce v reklamní síti Google.

(2) Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory. Ty jsou uloženy ve Vašem počítači a nám umožňují analyzovat Vaše užívání webových stránek. Informace získané souborem cookie o Vašem užívání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách zkrátí tedy Google nejprve Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních zemích Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenáší plná IP adresa na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá Google tyto informace k vyhodnocování Vašeho užívání webových stránek, pro sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb pro provozovatele webových stránek spojených s používáním webových stránek a internetu.

(3) Google "AdWords" implementuje při vyvolání našich nebo jiných webových stránek, na nichž je aktivní reklamní síť Google, přímo prostřednictvím Googlu kód společnosti Google a do webových stránek jsou integrována tzv. remarketing tags (neviditelné grafiky nebo kódy, označované také jako "web beacons"). S jejich pomocí se vytvoří na přístroji uživatele individuální cookie soubor, do něhož se ukládá, které webové stránky uživatel vyhledával, o jaké obsahy se zajímal a které nabídky uživatel rozklikával. Dále se zde ukládají technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další údaje o používání online nabídky. Kromě toho se vytváří individuální „conversion-cookie“. Informace získané pomocí cookies slouží společnosti Google k tomu, aby pro nás vytvářela konverzní statistiky.

(4) IP adresa poskytnutá Vašim prohlížečem se v rámci výše uvedených služeb Google nepropojuje s ostatními údaji.

(5) Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci případně využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

(6) Navíc můžete zabránit shromažďování dat vytvářených prostřednictvím cookie a vztahujících se na Vaše používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) pro společnost Google, stejně jako zpracovávání těchto dat společností Google tím, že si stáhnete z následujícího odkazu dostupný zásuvný modul prohlížeče a nainstalujete si ho:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit i tím, že kliknete na následující odkaz: Google Analytics deaktivovat

Nastaví se opt out cookie bránící záznamu Vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek. Nezapomeňte prosím na to, že se po vymazání všech cookies musí provést nové nastavení. Opt out cookies zabrání, aby se zaznamenávaly Vaše údaje při příštích návštěvách těchto webových stránek. Abyste však zabránili zaznamenávání dat ze strany Universal Analytics prostřednictvím různých vzdálených přístrojů, je nutné provést opt out na všech používaných systémech.

(7) Tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tím se IP adresy dále zpracovávají ve zkrácené formě, a je tak vyloučeno vztahovat je přímo ke konkrétní osobě.

(8) Používání Google Analytics probíhá v souladu s postuláty, na kterých se dohodly německé úřady pro ochranu osobních údajů se společností Google. Google je držitelem certifikace Privacy Shield, a tak poskytuje záruku, že bude dodržovat evropské právo na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Informace poskytovatele třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled týkající se ochrany údajů: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy jakož i v nastaveních pro zobrazování reklamních spotů společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Společností Google shromažďované osobní údaje propojené s cookies, ID uživatele nebo ID reklamy se automaticky mažou po 14 měsících. Google se zavázal k dodržování dohody Privacy-Shield uzavřenou mezi EU a US, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Subdodavatelé a příjemci osobních údajů

(1) V rámci zpracovávání osobních údajů používáme subdodavatelé a uzavíráme s těmito zpracovateli zakázek smlouvu dle požadavků čl. 28 DSGVO.

Jako subdodavatele k hostingu webových stránek využíváme společnost DFAU GmbH, Gustav-Weißkopf-Str. 5, 90768 Fürth.

(2) K monitorování našich obecných e-mailových adres využíváme jako subdodavatele firmu KiKxxl GmbH, Mindener Str. 127, 49084 Osnabrück.

7. Ochrana osobních údajů

Na ochranu osobních údajů uživatele provádíme technická a organizační opatření dle požadavků z čl. 32 Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO). Všichni naši zaměstnanci, kteří se zabývají zpracováním osobních údajů, jsou vázáni utajením údajů. Osobní údaje uživatele se při přenášení na webové stránky zašifrují pomoci HTTPS.

8. Právní podklady

Podle čl. 13 DSGVO Vám sdělujeme právní podklady k našemu zpracování údajů.

Pokud žádáme dotyčnou osobu o souhlas s postupy zpracovávání osobních údajů, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 lit. a Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO).

Při zpracovávání osobních údajů, které jsou potřebné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 lit. b Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO). To platí i pro postupy zpracovávání, které jsou zapotřebí k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné k plnění právního závazku, kterým je náš podnik vázán, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 lit. c Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO).

Právním podkladem pro dočasné ukládání údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO.

Právním podkladem pro zpracovávání osobních údajů za použití technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO. Právním podkladem pro zpracovávání osobních údajů za použití cookies za účelem analyzování je čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO.

 

Poté co se zaregistrujete k odebírání našich newsletterů, uložíme Vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání newsletterů. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 str. 1 lit. a Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO).

Je-li zpracovávání nutné k obhajobě oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby, a jestliže nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotyčného nad shora jmenovaným zájmem, pak slouží jako právní podklad pro zpracovávání čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO.

Zakládá-li se zpracovávání osobních údajů na článku 6 I lit. f DS-GVO, je našim oprávněným zájmem provádět svou obchodní činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich podílníků.

 

9. Bez automatizovaného rozhodování / bez profilování

Neprovádíme automatizované rozhodování ani profilování.

10. Práva dotyčných osob

Uživateli a ostatním dotyčným osobám náleží vzhledem k jejich osobním údajům tato práva:

 • Právo na informace o příslušných osobních údajích (čl. 15 DSGVO)
 • Právo na opravu (čl. 16 DSGVO)
 • Právo na výmaz (čl. 17 DSGVO)
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 DSGVO)
 • Právo projevit nesouhlas se zpracováváním, pokud se údaje zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 lit. e nebo lit. f DSGVO (čl. 21 DSGVO); viz k tomu rovněž následující odkaz na právo projevit nesouhlas dle čl. 21 DSGVO
 • Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 DSGVO)
 • Právo odvolat kdykoliv udělený souhlas, aniž by tím byla dotčena legitimita zpracovávání prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání, spočívá-li zpracovávání údajů na souhlasu dle čl. 6 odst. 1 lit. anebo článku 9 odst. 2 lit. a DSGVO.

Navíc máte právo stěžovat si na naše zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. (čl. 77 DSGVO).

11. Upozornění na právo projevit nesouhlas dle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO).

A. Právo projevit nesouhlas z důvodu mimořádné situace

Máte právo kdykoliv vyjádřit z důvodů vyplývajících z Vaší mimořádné situace nesouhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů, probíhající podle čl. 6 odst. 1 lit. e (veřejná bezpečnost) nebo f (zpracovávání údajů na základě uvážení zájmů) DSGVO; to platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení. Osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat naléhavé chráněné důvody pro toto zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo jestliže zpracovávání slouží k vymáhání, uplatňování nebo k hájení právních nároků.

B. Právo projevit nesouhlas v případě přímé reklamy

Budeme-li zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy, pak máte právo vyjádřit kdykoliv nesouhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem takovéto reklamy; to platí i pro profilování, souvisí-li s takovouto přímou reklamou. Vyjádříte-li nesouhlas s tímto zpracováváním za účelem přímé reklamy, nebudou se Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

C. Uplatnění práva vyjádřit nesouhlas

Právo vyjádřit nesouhlas lze uplatnit neformálně - například poštou na adresu Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg/Unstrut nebo e-mailem na adresu info(at)rotkaeppchen-mumm.de.

12. Poskytovatel služeb / odpovědné místo / kontaktní údaje / nesouhlas / odvolání souhlasu

Poskytovatelem služeb dle § 13 Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (TMG) a odpovědným subjektem ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO), jiných zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a ostatních ustanoveních týkajících se ochrany údajů je:

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg/Unstrut
Německo
telefon: +49 34464 34-0
fax: +49 34464 27237
e-mail: info(at)rotkaeppchen-mumm.de

Všechny žádosti o informace, opravy či výmaz, nesouhlas nebo odvolání souhlasu, uplatnění práva na omezení zpracovávání údajů nebo práva na přenositelnost údajů jakož i komentáře či dotazy uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů směřujte na tuto adresu.

13. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je advokát Stephan Schmidt, Mohuč. Je k zastižení na adrese datenschutzbeauftragter(at)rotkaeppchen-mumm.de nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „pověřenci pro ochranu osobních údajů“.

14. Úřad pro dohled nad ochranou údajů a právo podat stížnost

Náš příslušný úřad pro dohled nad ochranou údajů je:

Hessenský pověřenec pro ochranu osobních údajů,
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Telefon: 0611/1408-0, Fax 0611/1408-900 nebo -901,
e-mail: poststelle(at)datenschutz.hessen.de

15. Aktualizování těchto pokynů o ochraně údajů

Čas od času je nutné upravit obsah těchto pokynů o ochraně údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoliv tyto pokyny změnit. Upravenou verzi pokynů o ochraně údajů zašleme registrovaným uživatelům e-mailem dříve, než nabudou účinnosti a zveřejníme je na stejném místě jako stávající pokyny o ochraně údajů.

Cookie & Obsah třetích osob

Nejprve si prosím uložte nastavení ochrany dat v dialogovém okně.

Kontakt

+49 421 3053 0 office@egfra.de