Jste již

plnoletý/-á?

Bohužel jste ještě nedosáhli potřebného věku.

Doppio Passo usiluje v rámci zákonných ustanovení o odpovědné zacházení s alkoholickými nápoji. Jelikož tyto webové stránky obsahují reklamní informace o alkoholických nápojích, prosíme Vás, abyste nejprve potvrdili, že jste plnoletí. Návštěvou našich webových stránek akceptujete naše podmínky užívání a zásady týkající se ochrany údajů.

IMPRESSUM

Doppio Passo

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Tyto webové stránky www.doppiopasso.com („webové stránky“) provozuje Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistrasse 5, 06632 Freyburg/Unstrut (dále jen: „RM“). Pro používání webových stránek platí následující podmínky používání. Tato webová stránka je určena výhradně osobám starším 18 let. Pokud jste ještě nedovršili věk 18 let, musíme Vás požádat, abyste tyto webové stránky opustili. Pro jednotlivé stránky, služby nebo funkce těchto webových stránek mohou platit dodatečně zvláštní podmínky, které tyto podmínky používání nahrazují.

Duševní vlastnictví

Společnost RM a její poskytovatel licence si vyhrazují veškerá autorská práva a ostatní ochranná práva k obsahu těchto webových stránek, zejména k textům, vyobrazením, grafikám, layout, obrázkům, audio i video záznamům a k výběru i k uspořádání těchto informací jakož i všech ostatních na webových stránkách (celkově „obsah webových stránek“). Obsah webových stránek nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti RM rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, zapůjčován, předváděn, veřejně reprodukován, veřejně zpřístupňován, zpracováván, upravován, přetvářen nebo používán jiným způsobem. Uživateli je povoleno výhradně technicky podmíněné kopírování webové stránky za účelem prohledávání (přístup na webové stránky a zobrazení obsahu stránek).

Práva ke všem značkám použitým na webových stránkách (značky, obchodní označení a názvy) zůstávají vyhrazena jejich příslušným vlastníkům.

Ručení

Obsah webových stránek je právně nezávazný. Společnost RM neručí za správnost, úplnost ani aktuálnost obsahu těchto webových stránek. Zejména neručí společnost RM za to, že budou webové stránky neustále přístupné, bezchybné, nezavirované a bezpečné, a že lze obsah těchto webových stránek bezpečně stahovat. S výjimkou škod, které společnost RM způsobila úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, neručí společnost RM za škody, které vzniknou v důsledku užívání těchto webových stránek, zvláště pak ne za ztrátu programů či dat.

Tyto webové stránky smíte používat pouze v souladu s těmito podmínkami používání a náležitým způsobem k zákonným účelům. Zejména je zakázáno používat software, postupy nebo přístroje, které by manuálně či elektronicky poškodily chod nebo funkčnost webových stránek nebo které by způsobily nepřiměřené či nadměrně vysoké zatížení těchto webových stránek.

Odkazy na externí webové stránky

Tyto webové stránky odkazují přímo či nepřímo prostřednictvím odkazů na externí webové stránky provozované třetími osobami. Disponibilita nebo obsah těchto externích webových stránek nepodléhají kontrole společnosti RM a nemají na to žádný vliv. Zejména si společnost RM nepřivlastňuje obsah těchto externích webových stránek a nepřebírá odpovědnost za obsah ani za bezpečnost externích webových stránek, ani za ně neručí.

Změny

Společnost RM může obsah webových stránek nebo webovou stránku jako celek či jeho části kdykoliv a bez oznámení měnit, doplňovat nebo odstraňovat, popř. zastavit.

Rozhodné právo, soudní příslušnost

Platí německé právo. Jste-li obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní fond, je rozhodující sídlo příslušné společnosti. E&F Vás může zažalovat i u jakéhokoliv jiného místně příslušného soudu. Řízení před rozhodčím soudem jsou vyloučena.

Kontakt

+49 421 3053 0 office@egfra.de